Hovedside » Institusjoner » Ibsenbibliografien

Ibsenbibliografien

Den internasjonale Ibsenbibliografien er en bibliografisk database for materiale av og om Henrik Ibsen. Den inneholder over 30 000 poster og er tilgjengelig over Internett.
Nettadresse: www.nb.no/baser/ibsen

Den internasjonale Ibsenbibliografien har som mål å kartlegge og registrere all literatur av og om Henrik Ibsen for på denne måten å være et viktig og nyttig redskap i Ibsen-forskningen.

Bibliografien inneholder referanser til
  • Henrik Ibsens verk på originalspråket og i oversettelser
  • Litteratur om Ibsens liv og verk i form av monografier, kapitler i bøker, artikler i tidsskrifter og aviser, doktoravhandlinger, hovedoppgaver, teaterprogrammer
  • Omdiktninger og parodier av Ibsens verk
  • Videofilmer, DVDer, lydopptak og annet audiovisuelt materiale
Faglig ansvarlig for bibliografien er Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo.