Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Peer Gynt » Bilder fra Christiania Theaters uroppføring av Peer Gynt

Bilder fra Christiania Theaters uroppføring av Peer Gynt

Studiobilder: E. E. Aubert / Christiania. Bildene er utlånt av Teatermuseet i Oslo.


Henrik Klausen som Peer (1. akt)


Henrik Klausen som Peer (2. akt)


Henrik Klausen som Peer


Henrik Klausen som Peer (4. akt)


Henrik Klausen som Peer (4. akt)


Henrik Klausen som Peer (4. akt)


Henrik Klausen som Peer


Henrik Klausen som Peer


Andreas Isachsen som Knappestøperen


Studiobilde: Joh. Thorsen / Christiania. Bildet er utlånt av Teatermuseet i Oslo.


Thora Neelsen som Solveig (4. akt)

Studiobilde: ukjent studio/fotograf. Skannet fra Hans Midbøe, Peer Gynt, teatret og tiden. 1. Ludvig Josephson og den "eldre" tradisjon, Universitetsforlaget, Oslo/Bergen/Tromsø 1978.


Johannes Brun som Dovregubben (5. akt)