Hovedside » Institusjoner » Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier

Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo har som formål å styrke og koordinere Ibsen-forskningen nasjonalt og internasjonalt.
Senter for Ibsen-studier ble opprettet i 1992 etter vedtak av Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo og skal være et informasjons- og serviceorgan overfor norske og utenlandske Ibsen-forskere og teaterarbeidere. I tillegg skal senteret drive forskningsprosjekter i egen regi.

Senteret arrangerer seminarer, konferanser og foredragsrekker og har igangsatt en tverrfaglig, engelskspråklig mastergrad i Ibsen-studier. Senteret er faglig ansvarlig for Den internasjonale Ibsenbibliografien.

Senter for Ibsen-studier har en stor boksamling med materiale av og om Henrik Ibsen. Den omfatter de store norske utgavene (Folkeutgaven, Hundreårsutgaven og Henrik Ibsens skrifter) og de mest omfattende tyske, franske og engelske oversettelsene. Den 16 bind store franske oversettelsen av P.-G. La Chesnais inneholder alle verkene, diktene og forarbeidene og fyldige kommentarer og finnes komplett i få norske bibliotek. William Archers engelskspråklige Ibsen-utgave er viktig blant annet fordi den er grunnlaget for mange av de tidlige oversettelsene til andre språk. Samlingen inkluderer også Henrik Ibsens Sämtliche Werke in deutscher Sprache. Samlingen inneholder også nær 15 000 artikler om Ibsens liv og verk på mange språk, inkludert teater- og bokanmeldelser fra hans egen tid og til i dag, mange av dem fra aviser og tidsskrifter som er vanskelig tilgjengelige.

Senterets nettsider: http://www.hf.uio.no/ibsensenteret/