Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2003

Ibsen-publikasjoner i 2003

Ibsen Studies, Volume 3, Number 2 / December 2003

Taylor & Francis 2003

Contents:

  • Frode Helland: Petrified time: Ibsen`s response to modernity, with special emphasis on Little Eyolf
  • Lisbeth P. Wærp: Ibsen`s poetics. "The Tragic Muse", Brand (1866) And When We Dead Awaken. A Dramatic Epilogue (1899)
  • Trausti Ólafsson: Ibsen`s Brand, 1866: The Day of Prophecy
  • Behzad Ghaderi Sohi: "What - is - this?": The third kingdom and the dawn of chaos in Rosmersholm
  • Bjørn Tysdahl: An advocatus diaboli reading ibsen`s letters about art from Rome
  • Kari Lothe: Response to Erlinç Özdemir`s A Jungian reading of Ibsen`s The Lady from the Sea
  • Review: Asbjørn Aarseth on Bjørn Hemmer`s Ibsen. Kunstnerens vei.

˜*˜

Svend Christiansen: Henrik Ibsen and The Theatre Conventions

Forlaget Multivers 2003, pris DKK 248,-

Forlagets presentasjon:
Through his work, which mainly focuses on theatre aesthetics and practices, the author aims at establishing that Ibsen has perfected his poetic visions by means of the conventions and mechanisms of the stage - the plot, the general character of decorations, changes in lighting, colour variations in costumes and the use of stage requisites.
On the basis of extensive material, the author demonstrates how Ibsen, supported by an increasingly growing mastering of the techniques and the finesse of the theatre machine, succeeds in applying new and poetically decisive dimensions to his plays by the use of what may be referred to as staging. Pursuing the instructions and intentions of Ibsen, the practitioner, Svend Christiansen uncovers both the details and the unity of a spiritual pattern, a choreography, that renders Ibsen`s world of symbols and ideas virtually tangible.

˜*˜

Georg Johannesen: Nytt om Ibsen og andre essays

Cappelen 2003, pris kr. 349,-

Forlagets presentasjon:
Samlingen består av essays, stort sett skrevet i perioden 2000-2003. De spenner fra Holberg, via Gunvor Hofmo, Olav Nygaard, Mads Berge, Hans Skjervheim, Nordahl Grieg, Arild Haaland, Einar Økland, Kjartan Fløgstad, Jan Erik Vold, til Ibsen. Samtidig som de klargjør Georg Johannesens lesing og syn på de enkelte forfatterskapene, kan essayene også leses som en polem ikk mot norske romaner og deres fortolkere; litteraturforskere og litterater.

˜*˜

Ibsen, Tragedy, and the Tragic

The Centre for Ibsen Studies, University of Oslo, 2003
Rapport fra Ibsen-konferanse i Aten, 30. november - 4. desember 2002.

Presentasjon på baksida av boka:
Acta Ibseniana II contains articles that deal with Ibsen`s relationship to the dramatic genres of classical antiquity, tragedy and comedy. Can we call any of Ibsen`s dramas "tragedies" in the classical sense? What is the effect of Ibsen`s blending of elements from the comic and tragic genres? The "modern tragedy" - or the "liberal tragedy" - are these concepts that cover Ibsen`s art? The Centre for Ibsen Studies invited Ibsen researchers from many countries to Athens in 2002 to shed light on some of the questions that may be posed in relation to the genre concepts.
The answers we received contained points of view and interpretations that are new and exciting. Not least the Greek researchers and artists contributed challenging additions to Ibsen research. Acta Ibseniana II contains theoretical reflections on the question of genre, but far more than that: Here you will find inspiring interpretations of famous dramas (Brand, A Doll`s House, Ghosts, Rosmersholm, Hedda Gabler etc.), based on new readings or stage performances.

˜*˜

Erik Henning Edvardsen: Ibsens Christiania

N. W. Damm & Søn 2003

Forlagets presentasjon:
Var Christiania Ibsens by - eller med hvilken rett kan dagens Oslo sies å være det? I 2003 er det 175 år siden Henrik Ibsen ble født. I tre perioder var han bosatt i Christiania: 1850-1851, 1857-1864 og 1891-1906. Ingen andre steder kan smykke seg med å ha huset dikteren over et så langt tidsspann: Han ble 78 år gammel, og i 23 år av sitt liv bodde han i byen.
Hva Christiania har gitt Ibsen og hvilke spor livet i hovedstaden kan tenkes å ha avsatt i hans dramatikk, er emne for denne boka. Den som jakter på Ibsens Christiania, vil snart øyne trekk av Ibsens by også i dagens travle Oslo-liv: Ikke bare på Ibsen-museet, Nationaltheatret eller Grand Café, men også på mindre opplagte minnesteder som Ibsen kebab eller Ibsen parkeringshus. De vitner om at dramatikeren er til stede i oslofolks bevissthet.
Leiligheten i Arbiens gate, hvor Ibsen bodde fra 1895, ble også hans siste hjem. Stedet er nå en del av Ibsen-museets lokaliteter. Forfatteren, Erik Henning Edvardsen, er leder for Ibsen-museet.

Presseomtale:
- Velskrevet og fascinerende billedrikt om Ibsens Christiania, anmeldelse av Terje Stemland i Aftenposten/oslopuls.no (7.7.2003)
- Ibsen i hovedstaden, anmeldelse av Fredrik Wandrup i Dagbladet (11.8.2003)

˜*˜

Nina Alnæs: Varulv om natten - Myter i Ibsens diktning

Gyldendal Norsk Forlag 2003, pris NOK 349,-

Forlagets presentasjon:
Med Varulv om natten gir Nina Alnæs et interessant og originalt bidrag til vår forståelse av Ibsens diktning.
Hun tar for seg dikterens bruk av folketro og tradisjonsstoff gjennom hele hans forfatterskap og undersøker hvilke innsikter og forestillingsbilder han har trukket veksler på. Her får vi både beskrivelser av velkjente sagn så vel som mer rendyrkede eventyranalyser. Nina Alnæs går også inn på dikteren selv og knytter hans interesse for folklore til barndom og oppvekst. Denne boken inneholder en rekke kloke, godt underbygde og overbevisende nyfortolkninger av Ibsen-dramaer som øker vår innsikt i dikterens univers. Dette er imponerende når vi vet hvor mye som tidligere er skrevet om emnet.
Om forfatteren: Nina Alnæs er dr.philos. og arbeider som lektor ved Lambertseter videregående skole.

Presseomtale:
- Ibsen inspirert av folkediktningen, av Ugo Fermariello og Anne Cathrine Straume på nrk.no/literatur (15.4.2003)
- Ibsens folkelige røtter, anmeldelse av Robert Ferguson i Dagbladet (5.5.2003)
- Innsiktsfullt om Ibsens folkelighet, anmeldelse av Terje Stemland i Aftenposten/oslopuls.no (12.5.2003)

˜*˜

Stein Erik Lunde: Biografien om Henrik Ibsen - Alt eller intet

Gyldendal Norsk Forlag 2003, pris NOK 229,-

Forlagets presentasjon:
Henrik Ibsen hadde en opprivende barndom, en ensom ungdomstid og mange mislykkete arbeidsår før han ble berømt. I denne biografien kan du lese om livet til den lille, fjerne, rare og verdenskjente forfatteren. Men mest av alt handler boken om skuespillene hans. For Ibsens skuespill er mer dramatiske enn Ibsens liv. Og skuespillene handler om det livet alle mennesker lever. Derfor handler de også om deg.
Stein Erik Lunde er forfatter, norsklærer og har skrevet sangtekster for en rekke kjente musikere. Han har tidligere utgitt de kritikerroste og populære ungdomsbøkene Gjennom ild og vann (1997) og Sanger fra rom 22 (2002) - og barneboken Eggg, som han fikk Brageprisen for.

Presseomtale:
- Kjekk Ibsen-håndbok, anmeldelse av Åse Dvergsdal i Varden (20.3.2003)
- Ibsen som storyteller, anmeldelse av Kaja Korsvold i Aftenposten/oslopuls.no (30.4.2003)

˜*˜

Bjørn Hemmer: IBSEN. Kunstnerens vei

Vigmostad & Bjørke / Ibsen-museene i Norge 2003

Forlagets presentasjon:
De fleste har et inntrykk av hvem Henrik Ibsen var. Hans livsverk utfordrer oss like sterkt i dag som i hans egen tid, han spilles på teatrene verden over, og han stiller sine lesere overfor mange av livets største og viktigste spørsmål. Likevel er han langt mindre kjent og forstått enn man vanligvis tror.
Bjørn Hemmer er kjent som en fremragende litteraturformidler, som med IBSEN. Kunstnerens vei har ønsket å følge dikteren på hans lange vei i ordets og teatrets verden. Boken er ingen levnetsbeskrivelse, snarere en "indre biografi", en skildring av Ibsens utvikling som kunstner, slik den kommer til uttrykk i hans fascinerende og engasjerende livsverk.
Boken er en av de mest omfat tende som noensinne er skrevet om Ibsens forfatterskap - en fantastisk kilde til kunnskap og ført i pennen på en måte som gjør den tilgjengelig for enhver med et visst kjennskap til dikterens verker. Selv om kapitlene i boken kan leses enkeltvis og uavhengig av hverandre, gjenspeiler de den sterke indre sammenheng og utvikling man finner i Ibsens forfatterskap, og boken gir et enestående innblikk i Ibsens komplekse og utfordrende dramatikk.

Presseomtale:
- Ny bok om Ibsens forfatterskap, av Åse Dvergsdal i Varden (17.3.2003)
- Hemmers Ibsen-bok lansert, av Svein Harald Moe i Fædrelandsvennen (18.3.2003)
- En hjelpende hånd inn til Ibsens verden, av Arnt Folgerø i Aftenposten (18.3.2003)
- Solid bok om vår aller største dramatiker, anmeldelse av Terje Stemland i Aftenposten (20.3.2003)
- Bjørn Hemmer: Ibsen - Kunstnerens vei, anmeldelse av Emil Otto Syvertsen i Fædrelandsvennen (25.3.2003)
- Ibsen er en hel verdikommisjon i seg selv, og han er mye billigere!, intervju med Bjørn Hemmer ved Emil Otto Syvertsen i Fædrelandsvennen (29.3.2003)
- Ibsens indre samanheng, anmeldelse av Jon Langdal i Klassekampen (28.4.2003)
- Strålende om Ibsen, anmeldelse av Øystein Rottem i Dagbladet (11.8.2003)