Hovedside » Om oss » Nasjonalbibliotekets Ibsen-samling

Nasjonalbibliotekets Ibsen-samling

Nasjonalbiblioteket eier verdens største samling av bøker og annet materiale om Henrik Ibsen.

Nasjonalbiblioteket. Foto: Ketil Born
Nasjonalbiblioteket i Oslo. Foto: Ketil Born


Samlingen er bygd opp i samarbeid med Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo. Det trykte materialet er søkbart i Den internasjonale Ibsen-bibliografien som Senter for Ibsen-studier er faglig ansvarlig for, mens Nasjonalbiblioteket står for teknisk og bibliotekfaglig plattform.

Samlingen har følgende bestanddeler:

Bøker: Ibsens skuespill og dikt, enkeltverk, utvalgte og samlede verker i norske utgaver og i oversettelser til mer enn 70 språk, biografier, avhandlinger og andre kritiske verker om Ibsen, omdiktninger og parodier. Støttelitteratur som generell litteraturhistorie, dramateori, litterær analyse, teaterhistorie m.m.

Teatermateriale: Teaterprogrammer, -plakater, regibøker og oppsetningsbilder av oppsetninger fra Ibsens tid og fram til i dag. Teaterhistorisk samling inneholder også enkeltarkiv fra personer og institusjoner innen norsk teater. I flere av disse finnes materiale som er knyttet til oppførelser av Ibsens skuespill (scene- og rollefotografier, scenografi, rollehefter, regi- og sufflibøker, plakater, programmer osv.). Det finnes i tillegg en mindre samling kalt "Ibseniana", med stoff som har vært brukt til Ibsen-utstillinger og lignende.

Lydopptak og audiovisuelt materiale: Ibsen-filmatiseringer på VHS og DVD. Fjernsynsteater- og radioteaterproduksjoner i ulike medietyper. Opptak på VHS eller DVD av teaterforestillinger. Lydopptak og audiovisuelt materiale fra konferanser og andre Ibsen-arrangementer.

Håndskriftmateriale: Håndskriftsamlingens bestand av Ibsens manuskripter og brev er omfangsrik og variert. Mye kom som gave til biblioteket fra Suzannah Ibsen i 1906, kort tid etter dikterens død. Dette er siden komplettert ved kjøp og gaver fra familien og andre.
Samlingen innholder notater, utkast, renskrifter av dramaene, manuskripter til dikt og prosastykker, tegninger, private regnskaper, en stor samling originalbrev, særlig fra, men også til Ibsen, i tillegg til kopier av Ibsen-brev i andres eie.

Bildemateriale: Billedsamlingen har i overkant av 500 bilder knyttet til Ibsen. Minst 200 av disse er portretter eller fotografier hvor Ibsen selv er en vesentlig del av motivet. Det dreier seg videre om bilder av den nærmeste familien, steder Ibsen har bodd og lignende. Bildene finnes i form av fotografier i originale formater som visittkort og kabinettkort, på postkort eller gjengitt i forskjellige trykkteknikker. Billedsamlingen har i tillegg en del reproduksjoner av Ibsen-bilder i andres eie.

Bruk av samlingene / tjenester: Kontakt Nasjonalbibliotekets veiledningstjeneste, eller Spesiallesesalen for håndskrifter og arkivmateriale. Personalet besvarer referansespørsmål og er behjelpelig med søking i samlinger, kataloger og databaser. Fotokopier kan bestilles, dersom ikke klausul eller opphavsrett er til hinder for dette. Personalet ved samlingene avgjør om og ev. hvordan materiale kan kopieres. Nasjonalbiblioteket har til sammen 16 forskerplasser. En av salene, Ibsen/Bjørnson-forskersalen, er tilrettelagt for forskere som har behov for å studere Ibsen-materiale. Plassene kan tildeles for kortere og lengre perioder. For mer informasjon, se www.nb.no/Tilbud/Forske/Forskarplassar.

Kataloger: Ibsen-materialet er registrert i Den internasjonale Ibsen-bibliografien. Bøker og tidsskrifter er dessuten registrert i Bibsys.

Materialet i Håndskriftsamlingen er katalogisert i samlingens vanlige kataloger, etter hvert vil alt være katalogisert i den elektroniske katalogen Hanske, www.nb.no/hanske.
Alle Ibsens manuskripter og en rekke av brevene er tilgjengelige som digitale faksimiler, se under "Manuskripter og brev" på www.dokpro.uio.no/litteratur/ibsen/ms

Mesteparten av materialet i Teaterhistorisk samling er katalogisert og er å finne i de respektive enkeltarkivenes kataloger.

Digitalt tilgjengelig materiale: Stadig mer av Ibsen-samlingen blir tilgjengelig i NB Digital. Søk i digitalt innhold, nettsider og kataloger via søkefeltet på Nasjonalbibliotekets startside.