Hovedside » Institusjoner » StøpeSkien

StøpeSkien

Ibsen ble født i Skien 20. mars 1828 og levde der sine 15 første år. Skien kommune satser derfor tungt på Ibsen-formidling til barn og unge. I 2000 opprettet kommunen StøpeSkien som et ressurssenter for Ibsen-formidling til barn og unge. StøpeSkien er en del av kommunens kulturavdeling og har som mål å gjøre barn og unge kjent med Ibsens liv og virke, å inspirere og skape nysgjerrighet for en stor kunstners verk.

Virksomhet

StøpeSkien har to faste arrangementer som går av stabelen annethvert år, Den Nasjonale Ibsenstafetten og Didactica Ibseniana.

Den Nasjonale Ibsenstafetten er et samarbeid med Nationaltheatret. Videregående skoler over hele landet utfordres til å skape Ibsen-forestillinger som inviteres til en stafettkonkurranse. Stafetten er tredelt, først fylkesmønstringer, så semifinale i Skien og til slutt finale under Nationaltheatrets Ibsenfestival. Stafetten har utmerket seg med høy faglig og kunstnerisk profil.
Les om Ibsenstafetten 2006: pressemelding om semifinalen, invitasjon
Les om Ibsenstafetten 2004.
Les om Ibsenstafetten 2002.

Didactica Ibseniana er en konferanse med Ibsen-didaktikk og Ibsen-formidling som hovedtema. Konferansen henvender seg til norsk- og dramalærere, kulturskolepedagoger, teaterfolk og andre som ønsker å bli bedre kjent med Ibsens verk gjennom praktisk-estetisk arbeid på gulvet. Konferansen har vært arrangert i Skien annethvert år siden 1999. Neste Didactica Ibseniana finner sted i 2006.
Les om Didactica Ibseniana III.

I tillegg til dette er StøpeSkien virksom med en rekke prosjekter: forestillinger, utstillinger, Ibsen-labyrinten (et kreativt Ibsen-program for femteklassinger), Ibsen-guiden (en guide med ulike metodiske innfallsvinkler til Ibsens liv og virke til bruk for lærere).

Aktuelle prosjekter er:
Prosjekt Rottejomfruen. Samarbeidsprosjekt med billedkunstneren Marit Benthe Norheim som skal lage et stort skulptur-klatrestativ av rollefiguren Rottejomfruen fra "Lille Eyolf". Monumentet skal reises og avdukes i Skien på Ibsens bursdag 20. mars 2006, men like viktig som sluttproduktet er den kreative prosessen kunstneren vil involvere elever fra en rekke skoler i. Elevene vil arbeide med forskjellige kunstneriske uttrykk underveis i prosessen.
Prosjektet har eget nettsted: http://www.rottejomfruen.no/

StøpeSkien frem mot Ibsen-året 2006

StøpeSkien har satt seg følgende mål frem mot Ibsen-året 2006:

  • Etablere seg som et nasjonalt formidlingssenter, en arrangør og tilrettelegger for Ibsen-formidling rettet mot barn og unge, pedagoger, lærere og kunst- og kulturformidlere
  • Utvikle nye formidlingsgrep, initiere samarbeid på kunst- og kulturfeltet for å trekke skolemiljøet aktivt inn i Ibsen-året 2006
  • Utvikle formidlingsmetodikk som løfter, inspirerer og setter spor
  • Skape nasjonale og internasjonale nettverk
  • Utvikle nye og spennende Ibsen-prosjekter på tvers av fag og uttrykk

Kontaktadresse

StøpeSkien
Postboks 4
3701 Skien