Hovedside » Produksjoner » Nasjonale førsteoppføringer » Førsteoppføringer i Danmark

Førsteoppføringer i Danmark

Ibsen ga ut alle sine dramaer fra og med Brand (1866) på Gyldendalske Boghandels Forlag i København. Fra da av var han nesten mer vendt mot det danske markedet enn det norske. Stykkene trengte ikke oversettelse for å bli satt opp på danske teatre. Og Ibsen hadde godt kjennskap til og gode kontakter i dansk teater.
Nedenfor finner du en oversikt over de danske urpremierene for Ibsens skuespill, satt opp kronologisk. I Repertoardatabasen finner du flere data om hver enkelt oppsetning.

Gildet på Solhaug
Casinoteatret, 6. desember 1861

De unges forbund
Det Kongelige Teater, 16. februar 1870

Kongs-emnerne
Det Kongelige Teater, 11. januar 1871

Fru Inger til Østråt
Århus Teater, 4. februar 1874

Hærmændene på Helgeland
Det Kongelige Teater, 19. februar 1875

Samfundets støtter
Aug. Rasmussens teaterselskab på Odense Teater, 14. november 1877 (verdenspremiere)

Et dukkehjem
Det Kongelige Teater, 21. desember 1879 (verdenspremiere)

En folkefiende
Det Kongelige Teater, 4. mars 1883

Gengangere
August Lindbergs turnéselskap på Folketeatret, 28. august 1883 (svenskspråklig oppsetning)
Første oppsetning på dansk: Daniel Züberleins turnéselskap i Odense, 30. september 1883

Vildanden
Julius Petersens turnéselskap i Aalborg, 21. januar 1885

Brand
Cetti & Carl Wulffs turnéselskap i Frederikshavn 1885 (eksakt dato ikke kjent)

Peer Gynt
Dagmarteatret, 15. januar 1886

Rosmersholm
August Lindbergs turnéselskap i Århus, 25. april 1887 (svensk, norsk og dansk besetning)
Første oppsetning med heldansk besetning : Dagmarteatret, 28. november 1887

Fruen fra havet
Det Kongelige Teater, 17. februar 1889

Hedda Gabler
Det Kongelige Teater, 25. februar 1891

Bygmester Solness
Det Kongelige Teater, 8. mars 1893

Lille Eyolf
Det Kongelige Teater, 13. mars 1895

John Gabriel Borkman
Det Kongelige Teater, 31. januar 1897

Kjærlighedens komedie
Dagmarteatret, 21. mai 1898

Når vi døde vågner
Det Kongelige Teater, 28. januar 1900

Catilina
Gammel Hellerup Gymnasium, 17. februar 1928

Kejser og Galilæer
Radioteatret, 25. desember 1964

Kjæmpehøien, Norma, Sancthansnatten og Olaf Liljekrans er aldri oppført i Danmark.

Kilde: Ulla Strømberg og Torben Toustrup: "Ibsen-opførelser i Danmark" i: Den levende Ibsen, Ulla Strømberg og Jytte Wiingaard (red.), København 1978 (s. 146-161)